340/1-2 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120

เปิดทำการ : 8.30 - 17.30 ( วันจันทร์ - วันเสาร์ )
ค่าติดตั้งและบริการ
BTU
ติดผนัง
(Wall Type)
ตั้งพื้น / แขวน / ตู้ตั้ง
(Ceilling/Floor)
4 ทิศทาง
(Cassette)
ต่อท่อ
(Duct Type)
8000 - 16999 BTU
3,000 บาท
5,000 บาท
7,000 บาท
รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่
เพื่อประเมิณราคา
17000 - 19999 BTU
3,500 บาท
5,500 บาท
8,000 บาท

20000 - 29999 BTU
4,000 บาท
6,000 บาท
8,500 บาท

30000 - 39999 BTU
4,500 บาท
7,000 บาท9,000 บาท

40000 - 49999 BTU
5,000 บาท9,000 บาท
10,000 บาท
50000 - 59999 BTU
1,2000 บาท12,500 บาท
ท่อน้ำยา,รางครอบท่อฟรี 4 เมตร / สายไฟฟรี 10 เมตร / ท่อน้ำทิ้งฟรี 6 เมตร

* ราคาอาจเปลี่ยนตามความยากของงาน ตรวจเช็คสภาพแอร์,ดูสถานที่ ค่าบริการ 500 บาท​

ตรวจเช็คสภาพแอร์,ดูสถานที่ ค่าบริการ เริ่มต้น 500 - 1,500 บาท
ระยะทาง +35 กม. จากร้าน มีค่าบริการเพิ่มเติม
ค่าท่อ / สายไฟ (เกิน)
BTU
ท่อน้ำยา
ติดผนัง / เมตร
(Pipe for Wall Type / metre)
ท่อน้ำยา
ตั้งพื้น / แขวน / ตู้ตั้ง / เมตร
(Pipe for Ceilling/Floor / metre)
ท่อน้ำยา
4 ทิศทาง / เมตร
(Pipe for Cassette / metre)
สายไฟ
(Electronic Wire / metre)
ท่อน้ำทิ้ง
8000 - 16999 BTU
600 บาท
700 บาท
700 บาท
80
17000 - 19999 BTU
600 บาท
700 บาท
700 บาท

80
20000 - 29999 BTU
700 บาท
800 บาท
800 บาท

10060 บาท
30000 - 39999 BTU
800 บาท
900 บาท900 บาท

120
40000 - 49999 BTU
1,000 บาท1,100 บาท
1,100 บาท140
50000 - 59999 BTU
1,100 บาท1,100 บาท140
ค่าอุปกรณ์เสริม (ถ้ามี)
BTU
ขาเหล็กฉาก
กระเช้า
โครงเหล็กยึดแอร์ 4 ทิศทาง / แขวน
ปั๊มเดรน (กาลักน้ำ)
เมนไฟ
8000 - 16999 BTU
500 บาท
600 บาท
1,000 - 2,500 บาท2,700 บาท / ชุด220 V. = 150 บาท / เมตร
17000 - 19999 BTU
500 บาท
600 บาท
220 V. = 150 บาท / เมตร
20000 - 29999 BTU
800 บาท
900 บาท
220 V. = 150 บาท / เมตร
30000 - 39999 BTU
1000 บาท
1,100 บาท380 V. = 250 บาท / เมตร
40000 - 49999 BTU
1,500 บาท1,600 บาท
380 V. = 250 บาท / เมตร
50000 - 59999 BTU
1,500 บาท1,600 บาท380 V. = 250 บาท / เมตร