340/1-2 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120

เปิดทำการ : 8.30 - 17.30 ( วันจันทร์ - วันเสาร์ )

แอร์ไดกิ้น
แอร์ไดกิ้น 18000 btu ราคา

FTKZ-VV2S

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

8,500 BTU - 23,500 บาท ⭐⭐⭐

11,900 BTU - 26,600 บาท ⭐⭐⭐

14,300 BTU - 31,200 บาท ⭐⭐⭐

17,700 BTU - 34,600 บาท ⭐⭐⭐

20,500 BTU - 46,900 บาท ⭐⭐

FTKM-WV2S

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

8,500 BTU - 19,700 บาท ⭐⭐

11,900 BTU- 23,000 บาท ⭐⭐

14,300 BTU - 26,700 บาท ⭐⭐

17,700 BTU - 30,400 บาท ⭐⭐

20,500 BTU - 41,900 บาท ⭐⭐

24,200 BTU - 44,700 บาท ⭐⭐

29,000 BTU - xx,xxx บาท ⭐

FTKC-WV2S9

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

8,500 BTU - 16,500 บาท ⭐⭐

11,900 BTU - 19,700 บาท ⭐⭐

14,300 BTU - 23,500 บาท ⭐⭐

17,700 BTU - 26,300 บาท ⭐⭐

20,500 BTU - 38,000 บาท ⭐⭐

24,200 BTU - 43,800 บาท ⭐⭐

FTKF-WV2S

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

9,200 BTU - 14,300 บาท ⭐

12,300 BTU - 17,200 บาท ⭐

15,000 BTU - 21,300 บาท ⭐

18,100 BTU - 24,600 บาท ⭐

20,500 BTU - 36,400 บาท ⭐

FTKQ-WV2S

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

9,200 BTU - 12,100 บาท

12,300 BTU - 14,700 บาท

15,000 BTU - 18,100 บาท

18,100 BTU - 22,300 บาท

20,500 BTU - 33,400 บาท

Smash II
(FTM-PV2S)

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

9,200 BTU - 10,760 บาท

13,000 BTU - 13,299 บาท

14,400 BTU - 16,549 บาท ⭐

18,090 BTU - 21,195 บาท

22,530 BTU - 31,995 บาท

28,000 BTU - 33,299 บาท

FAVF-WV2S / FAVF-UV2S

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

30,000 BTU - 38,900 บาท ⭐

36,200 BTU - 43,900 บาท ⭐

Cassette
Premium Inveter
(FCF-CV2S)

ไร้สาย

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

13,880 BTU - 34,470 บาท ⭐⭐⭐

18,090 BTU - 44,966 บาท

24,230 BTU - 56,855 บาท ⭐⭐⭐

30,090 BTU - 59,885 บาท ⭐⭐

36,230 BTU - 70,615 บาท ⭐⭐

42,000 BTU - 77,225 บาท ⭐⭐

48,000 BTU - 79,270 บาท ⭐⭐

Cassette
Premium Inveter
(FCF-CV2S)

มีสาย

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

13,880 BTU - 33,790 บาท⭐⭐⭐

18,090 BTU - 44,285 บาท ⭐⭐⭐

24,230 BTU - 56,170 บาท ⭐⭐⭐

30,090 BTU - 59,715 บาท ⭐⭐

36,230 BTU - 69,930 บาท⭐⭐

42,000 BTU - 76,540 บาท ⭐⭐

48,000 BTU - 78,580 บาท⭐⭐

Cassette Premium Inveter FCF-CV2S

ไร้สาย+เซ็นเซอร์อัจฉริยะ

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

13,880 BTU - 36,520 บาท ⭐⭐⭐

18,090 BTU - 47,010 บาท ⭐⭐⭐

24,230 BTU - 58,898 บาท ⭐⭐⭐

30,090 BTU - 62,440 บาท ⭐⭐

36,230 BTU - 72,660 บาท ⭐⭐

42,000 BTU - 79,269 บาท ⭐⭐

48,000 BTU - 81,310 บาท ⭐⭐

Cassette Premium Inveter FCF-CV2S

มีสาย+เซ็นเซอร์อัจฉริยะ

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

13,880 BTU - 35,840 บาท ⭐⭐⭐

18,090 BTU - 46,530 บาท ⭐⭐⭐

24,230 BTU - 59,240 บาท ⭐⭐⭐

30,090 BTU - 61,760 บาท ⭐⭐

36,230 BTU - 71,980 บาท ⭐⭐

42,000 BTU - 78,589 บาท ⭐⭐

48,000 BTU - 80,630 บาท ⭐⭐

Cassette Premium Inveter FCF-CV2S

ไร้สาย + หน้ากากพรีเมี่ยม

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

13,880 BTU - 38,900 บาท ⭐⭐⭐

18,090 BTU - 49,395 บาท ⭐⭐⭐

24,230 BTU - 61,280 บาท ⭐⭐⭐

30,090 BTU - 64,820 บาท ⭐⭐

36,230 BTU - 75,040 บาท ⭐⭐

42,000 BTU - 81,650 บาท ⭐⭐

48,000 BTU - 83,695 บาท ⭐⭐

Cassette Premium Inveter FCF-CV2S

มีสาย + หน้ากากพรีเมี่ยม

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

13,880 BTU - 38,220 บาท ⭐⭐⭐

18,090 BTU - 48,715 บาท ⭐⭐⭐

24,230 BTU - 60,600 บาท ⭐⭐⭐

30,090 BTU - 64,140 บาท ⭐⭐

36,230 BTU - 74,360 บาท ⭐⭐

42,000 BTU - 80,980 บาท ⭐⭐

48,000 BTU - 83,020 บาท ⭐⭐

Cassette
Premium Fix Speed
FCNQ-MV2S

ไร้สาย

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

13,600 BTU - 30,490

18,000 BTU - 40,500

24,000 BTU - 50,790

30,000 BTU - 56,375

36,000 BTU - 61,349

42,600 BTU - 68,025

48,000 BTU - 69,595

Cassette
Premium Fix Speed
FCNQ-MV2S

มีสาย

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

13,600 BTU - 28,680

18,000 BTU - 38,690

24,000 BTU - 48,065

30,000 BTU - 53,649

36,000 BTU - 58,620

42,600 BTU - 65,300

48,000 BTU - 66,869

Cassette 8 ทิศทาง
Premium Fix Speed
FCRN-FXV1S

ไร้สาย

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

18,000 BTU - 23,370 บาท

21,800 BTU - 28,140 บาท

28,600 BTU - 34,166 บาท

33,400 BTU - 39,139 บาท

42,000 BTU - 46,025 บาท

45,000 BTU - 50,859 บาท

Cassette 8 ทิศทาง
Premium Fix Speed
FCRN-FXV1S

ไร้สาย + หน้ากากมีไฟ

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

18,000 BTU - 25,410 บาท

21,800 BTU - 30,180 บาท

28,600 BTU - 36,210 บาท

33,400 BTU - 41,180 บาท

42,000 BTU - 48,060 บาท

45,000 BTU - 52,900 บาท

Cassette
Standard Inverter FCFC-DV2S

ไร้สาย

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

13,600 BTU - 31,410 บาท

18,000 BTU - 41,765 บาท

24,000 BTU - 51,335 บาท

30,000 BTU - 56,715 บาท

36,000 BTU - 64,140 บาท

42,000 BTU - 68,980 บาท

48,000 BTU - 70,070 บาท )

Cassette Standard Inverter - FCFC-DV2S

มีสาย

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

18,000 BTU - 39,110 บาท

24,000 BTU - 48,679 บาท

30,000 BTU - 54,059 บาท

36,000 BTU - 61,489 บาท

42,000 BTU - 66,320 บาท

48,000 BTU - 67,410 บาท

Ceiling FHA-BV2S
Inverter
(ไร้สาย)

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

13,040 BTU - 28,615 บาท⭐⭐⭐

18,010 BTU - 32,225 บาท ⭐⭐

24,010 BTU - 38,869 บาท ⭐⭐

30,070 BTU - 46,359 บาท ⭐⭐

36,170 BTU - 51,675 บาท ⭐⭐

38,070 BTU - 55,010 บาท ⭐⭐

42,000 BTU - 55,899 บาท

48,000 BTU - 62,029 บาท

Ceiling FHA-BV2S
Inverter
(มีสาย)

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

13,040 BTU - 27,250 บาท ⭐⭐⭐

18,010 BTU - 30,860 บาท ⭐⭐

24,010 BTU - 37,505 บาท ⭐⭐

30,070 BTU - 44,999 บาท ⭐⭐

36,170 BTU - 50,310 บาท ⭐⭐

38,070 BTU - 53,649 บาท ⭐⭐

42,000 BTU - 54,535 บาท

48,000 BTU - 60,669 บาท

Ceiling
Premium Fixed Speed
FHNQ-NV2S

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

14,175 BTU - 18,870 บาท ⭐

18,000 BTU - 23,369 บาท

24,000 BTU - 31,375 บาท

30,500 BTU - 38,459 บาท

37500 BTU - 42,819 บาท

Ceiling FHFC-DV2S
(ไร้สาย)

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

13,600 BTU - 26,500 บาท

18,000 BTU - 29,840 บาท

24,000 BTU - 36,345 บาท

30,000 BTU - 43,909 บาท

36,000 BTU - 48,609 บาท

42,000 BTU - 51,400 บาท

48,000 BTU - 56,100 บาท

Ceiling FHFC-DV2S
(มีสาย)

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

13,600 BTU - 23,845 บาท

18,000 BTU - 27,185 บาท

24,000 BTU - 33,689 บาท

30,000 BTU - 41,250 บาท

36,000 BTU - 46,630 บาท

42,000 BTU - 49,425 บาท

48,000 BTU - 54,125 บาท )

Duct FDBNQ-MV2S

รุ่น - ราคาเฉพาะเครื่อง

FDBNQ13MV2S - xxxxx บาท

FDBNQ13MV2S - xxxxx บาท

FDBNQ13MV2S - xxxxx บาท

FDBNQ13MV2S - xxxxx บาท

FDBNQ13MV2S - xxxxx บาท

FDBNQ13MV2S - xxxxx บาท

FDBNQ13MV2S - xxxxx บาท

Duct (Living- FDLF)

รุ่น - ราคาเฉพาะเครื่อง

FDLF13 - xxxxx บาท

FDLF13 - xxxxx บาท

FDLF13 - xxxxx บาท

FDLF13 - xxxxx บาท

FDLF13 - xxxxx บาท

FDLF13 - xxxxx บาท

FDLF13 - xxxxx บาท

Duct FBA-BV2S

รุ่น - ราคาเฉพาะเครื่อง

FBA13BV2S - xxxxx บาท

FBA13BV2S - xxxxx บาท

FBA13BV2S - xxxxx บาท

FBA13BV2S - xxxxx บาท

FBA13BV2S - xxxxx บาท

แอร์ไดกิ้น ราคาถูก ทุกรุ่น ทุกขนาด

ศูนย์จำหน่ายแอร์ Daikin ยอดนิยม แอร์ไดกิ้น 18000 btu ราคา ถูก

ราคาข้างต้นที่ได้ลงบนเว็บ ทางร้านขออนุญาติ ปรับเปลี่ยนโดยไม่แจ้งให้รู้ล่วงหน้า ขอเรียนท่านลูกค้าติดต่อทางร้านเพื่อความ ถูกต้องของราคา ขอบคุณค่ะ 

ศูนย์จำหน่ายแอร์ และอะไหล่แอร์ครบวงจร จำหน่าย แอร์ไดกิ้น ทุกรุ่น ทุกขนาด แอร์ไดกิ้น 18000 btu ราคา ถูก ทั้งปลีก และส่ง จัดส่งทั่วประเทศ

ขนาด และราคาของแอร์ไดกิ้นแต่ละรุ่น

VC Cooling เรามีแอร์ไดกิ้นหลากหลายรุ่นให้ท่านเลือก หลายขนาด หลาย BTU เพื่อให้เหมาะแก่การนำไปใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งแอร์ตามที่อยู่อาศัย ออฟฟิศ หรือโครงการขนาดใหญ่

สั่งซื้อ แอร์ไดกิ้น 18000 btu ราคา พิเศษ

VC Cooling ร้านแอร์พระราม 3 จำหน่าย แอร์ไดกิ้นหลากหลายรุ่นที่เป็นที่นิยมในตลาด ในราคาพิเศษ โดยเฉพาะ แอร์ไดกิ้น 18000 BTU ราคา พิเศษ ที่เป็นที่นิยม โดยเรามีบริการส่งทั่วประเทศ ส่งเร็ว เพราะเราส่งทุกวัน อีกทั้งเรายังเป็น ศูนย์อะไหล่แอร์ แท้ จำหน่ายอะไหล่หลากหลายแบรนด์สำหรับราคาข้างต้นที่ได้ลงบนเว็บ ทางร้านขออนุญาติปรับเปลี่ยนโดยไม่แจ้งให้รู้ล่วงหน้า ขอเรียนท่านลูกค้าติดต่อทางร้านเพื่อความ ถูกต้องของราคา ขอบคุณค่ะ

Daikin l แอร์ราคาถูก ปลีก ส่ง ล้าง ซ่อม อะไหล่ยี้ห้อชั้นนำมากมาย ทั้งอะไหล่ แอร์,TV,ตู้เย็น บริการส่งทั่วประเทศ รวดเร็วทันใจ โปรโมชั่นทั้งปี